Dostawy i zwroty

Dostawa jest realizowana jedynie na terenie Polski i jest realizowana dla wygody Zamawiającego poprzez firmę kurierską DPD.

Firma kurierska DPD:

• Pobranie – 19 zł

• Przedpłata na konto – 15,00 zł

 

Reklamacje

Reklamacje można składać bezpośrednio u Sprzedawcy na adres: <strong>NESBRU </strong><strong>Spółka z o.o.</strong> ul. Wielicka 28 30 – 552 Kraków. lub przesłanie wiadomości email na adres: <u>kontakt@zdroitaonline.pl</u>

Rozpatrzenie reklamacja nastąpi w terminie 14 dni od daty jej złożenia przez Klienta. Sprzedawca informuje Klienta o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą mailową lub telefonicznie albo pisemnie na adres wskazany przez Klienta.

Poniżej formularze znajdują się potrzebne formularz.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Nesbru  Sp. z o.o., 30 – 552 Kraków, ul. Wielicka 28.

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ………………

(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*) /o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*) /odbioru(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

Adres konsumenta(-ów)

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

(*) Niepotrzebne skreślić.</sup>